[1]
I. Rosdiana, R. Nurhayati, and M. C. Sucipto, “Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekomomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang”, Eksisbank: ekon.syariah dan n.a.perbank., vol. 4, no. 1, pp. 69-75, Jun. 2020.