(1)
Rosdiana, I.; Nurhayati, R.; Sucipto, M. C. Prosedur Pemeliharaan Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekomomi Syariah Di Pegadaian Cabang Subang. Eksisbank: ekon.syariah dan n.a.perbank. 2020, 4, 69-75.